FRED gaat regelmatig op bezoek bij ondernemers!

Bekijk hier de bezoekjes!

Schenken aan kinderen – over schenkbelasting en vrijstellingen.

“Geld schenken aan mijn kinderen? Nu al? Waarom?” vraag ik mijn accountant bij FACET. “Nou ja,” antwoordt zij, “daar zijn verschillende goede redenen voor.” Lees hieronder meer over die goede redenen.

Goede redenen om te schenken
“Ik zal kort een aantal goede redenen noemen en daarna vertellen hoe in grote lijnen de wet op dit terrein in elkaar zit,” begint ze. “Allereerst is het een logische stap als je zo veel bezit hebt dat je daardoor meer belasting moet gaan betalen en dat is bij jou het geval. Die belastingdruk kun je verminderen door geld te schenken, niet alleen aan je kinderen trouwens maar ook aan andere personen of instellingen. Je hebt misschien wel eens gehoord van ANBI, zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen. Als je bijvoorbeeld geld aan zo’n ANBI schenkt dan kun je daar belastingvoordeel uit halen. Maar goed, we hebben het nu over jouw kinderen. Trouwens, voor ik het vergeet, die belastingdruk verminderen komt er vooral op neer dat je erfenis afneemt en dat er op dat moment (veel!) minder belasting betaald hoeft te worden. Op korte termijn is er een besparing mogelijk in box III. Logisch, want jouw bezit wordt kleiner en dus minder belasting.”

Nog meer goede redenen
“Belastingdruk verminderen is leuk maar veel mensen die geld schenken vinden het nog veel belangrijker dat ze dat ‘met warme hand’ in plaats van ‘met koude hand’ kunnen doen. Daar wordt mee bedoeld dat je beter geld kunt schenken als je leeft dan wanneer je het geld laat erven als je overleden bent. Als je het tijdens je leven doet, zie je ook welke leuke dingen je kinderen ermee kunnen doen. Een aanbetaling voor een huis bijvoorbeeld. Bedenk wel dat je de zeggenschap over het geld meestal wel kwijt bent en dat je kinderen er ook dingen mee kunnen doen die jij misschien niet leuk vindt. Om invloed te blijven houden zijn er wel mogelijkheden maar dat voert voor nu te ver.” gaat ze verder.

De wet in grote lijnen
Over de wet vertelt ze het volgende: “Een schenking kan plaatsvinden in geld maar bijvoorbeeld ook in goederen, of allebei. De belastingdienst hanteert tamelijk ingewikkelde regels voor het bepalen van de waarde van goederen, daar ga ik nu even aan voorbij.

De hoogte van de schenkbelasting wordt door een aantal factoren bepaald. Te denken valt hierbij aan de hoogte van het geschonken bedrag, de relatie tussen de schenker en degene die de schenking ontvangt en waar het geschonkene voor gebruikt wordt. Voor de relatie tussen schenker en ontvanger is het onderscheid tussen ouders en niet-ouders het belangrijkst. Daarna wordt gekeken naar het gebruik van de schenking en de hoogte van het bedrag.”

Stel, jij schenkt een bedrag aan jouw kinderen
Ze gaat verder: “Er worden nu 3 situaties onderscheiden: 

  1. Het kind gebruikt de schenking voor een dure studie – de maximale belastingvrije schenking bedraagt dan € 53.602,- mits aan de voorwaarden voldaan wordt. Enkele voorwaarden zijn: de studie moet minimaal € 20.000.- kosten en de schenking moet notarieel vastgelegd worden. Ook mag het kind (of zijn/haar partner) niet jonger dan 18 of ouder dan 40 jaar zijn. Je moet de schenking ook kunnen aantonen. En ook dat deze gebruikt is voor de studie. Verder mag er niet in een eerder jaar al meer dan de jaarlijkse belastingvrije schenking ad € 5.363,- gedaan zijn en moet het geld voor 2021 besteed worden.
  2. Het kind gebruikt de schenking voor het kopen van of het verbouwen van een koophuis. De maximale belastingvrije schenking bedraagt dan € 100.800,-. Dit geld mag ook gebruikt worden voor aflossing van de hypotheek of afkopen van bijvoorbeeld erfpachtrechten. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de voorwaarden onder 1 genoemd behalve dat de notariële akte niet nodig is.
  3. Het kind gebruikt de schenking voor iets anders – dit is de situatie zoals deze gold voor de extra maatregelen die tijdens de laatste bankencrisis zijn genomen. Er geldt een jaarlijkse maximale vrijstelling ad € 5.363,- en een eenmalige verhoogde vrijstelling ad € 25.731,-. Het kind moet om voor de verhoogde vrijstelling in aanmerking te komen tussen 18 en 40 jaar zijn (40e verjaardag zelf geldt ook nog) of zijn/haar partner moet aan deze leeftijdsvoorwaarden voldoen. Vanzelfsprekend mag er in een eerder jaar niet meer dan € 5.363,- geschonken zijn. Als er meer geschonken wordt dan € 5.363,- en er wordt niet gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling dan wordt er middels een schijvensysteem bepaald hoeveel belasting betaald dient te worden. Dit schijvensysteem houdt in dat over de schenking (na aftrek vrijstelling) over de eerste € 123.428,- 10% belasting betaald dient te worden en over het meerdere 20%. Let op, ouders worden als 1 schenker gezien. De jaarlijkse vrijstelling en verhoogde vrijstelling kunnen ook niet in 1 jaar gecombineerd worden.”

Het begint me te duizelen. Al die regeltjes zoals ‘niet meer dan dat, dan dit, eenmalig, waar het voor gebruikt wordt’, jakkes. Maar goed, ik zit nu aan tafel bij iemand die er gelukkig wel verstand van heeft.

Ze besluit: “Er zijn ook regels voor bijvoorbeeld niet-ouders die iets schenken aan iemand maar ik neem aan dat die je op dit moment niet zo interesseren, eerst zul je moeten bepalen of je geld wilt schenken aan je kinderen. Maar weet wel dat er regels zijn als je geld zou willen schenken aan andere personen of organisaties.”

“En daar kun jij mij bij helpen?” vraag ik. “Jazeker kunnen wij bij Facet Accountants je ook daar mee helpen.” Bij het afscheid geef ik aan dat ik het met mijn vrouw ga bespreken maar dat ik er zeker voor open sta. Sterker nog, ik vind het een heel goed idee. Alleen, hoe ga ik dat hele verhaal in hemelsnaam duidelijk maken aan haar?

 

Nieuwsbrief

Meer informatie?

Ik word altijd heel goed geholpen door FACET! Bent u benieuwd naar wat FACET voor u kan betekenen? Vul vrijblijvend het contactformulier in en één van hun medewerkers neemt zo spoedig als mogelijk contact met u op.

Contact opnemen